Zásady ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje a ich bezpečnosť sú pre nás veľmi dôležité. Preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. V nasledujúcich riadkoch sa presne dozviete, ktoré údaje zbierame, kde ich ukladáme a na čo ich používame.

Spoločnosť

Be Strong s.r.o., so sídlom Komárovská 9913/69, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 47 523 671, IČ DPH: SK2023933461      

(ďalej ako prevádzkovateľ)

používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať na zariadení používateľa špecifické informácie vzťahujúce sa naň. Cookies nepoškodzujú počítač a sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.fitcurvesbratislava.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe Vášho súhlasu.

Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou, pomocou ktorej sa dá ukladanie cookies obmedziť alebo sa mu dá úplne zabrániť. Môžete spravovať mnoho online zobrazení cookies spoločností prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky.

Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, na zhotovenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používania internetu pre nás. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov.

Používatelia môžu zakázať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; zhromažďovanie údajov vytvorených prostredníctvom cookies, ktoré sa vzťahujú na používanie online ponuky spoločnosťou Google, ako aj zakázať ich spracovanie spoločnosťou Google, tým že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Použitie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“).

V rámci tejto online ponuky sa môžu zapojiť aj obsahy tretích strán, ako napríklad videá z kanála YouTube, mapový materiál služby Google Mapy, RSS-Feeds alebo grafiky iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej označení ako „iní poskytovatelia“) rozpoznajú IP adresu používateľov. IP adresa je preto na zobrazenie týchto obsahov nevyhnutná. Snažíme sa používať len také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú IP adresu len na dodávanie obsahov. Nemáme však vplyv na to, ak iní poskytovatelia ukladajú IP adresu napr. na štatistické účely.

YouTube: YouTube je prevádzkovaná spoločnosťou Google, t. J. Spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď používate niektorú z našich služieb online vybavených doplnkom YouTube, je vytvorené pripojenie k serverom YouTube a informácie o online službách, ktoré používate, sú oznámené na serveri YouTube. Keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradiť vašu aktivitu prehliadania priamo do vášho osobného profilu. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Ďalšie informácie o používaní používateľských údajov služby YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Facebook: V rámci nášho vystupovania na internete používame “Pixel činnosti používateľov” spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) na vyhodnotenie účinnosti facebookových reklám na štatistické účely a účely výskumu trhu a môžeme tak prispieť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení. Získané dáta sú pre nás anonymné. Facebook údaje ukladá a spracúva, takže spojenie s príslušným profilom používateľa je možné a spoločnosť Facebook môže používať tieto údaje na vlastné reklamné účely podľa smernice o používaní údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Spoločnosti Facebook, ako aj jej partnerom, môžete umožniť zapnutie reklamných oznámení na Facebooku a mimo neho. Na tento účel môže byť ďalej na počítači uložený súbor cookies. Tu sa môžete odvolať proti používaniu Facebook Pixel: http://www.aboutads.info/choices/

Pluginy pre Facebook (tlačidlo “Zdieľať”): Pomocou loga Facebooku alebo tlačidla Zdieľať môžete rozpoznať Plugins spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používate naše online služby, plugin vytvorí priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook. Facebook je teda informovaný, že používate naše služby online s vašou IP adresou. Keď kliknete na tlačidlo zdieľania Facebook, kým ste prihlásení na svojom účte Facebook, môžete prepojiť obsah našich online služieb s profilom Facebook. Spoločnosť Facebook potom môže priradiť používanie našich online služieb s vašim používateľským účtom. Chceme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ online služieb, nezískame žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov a ich využívaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila používanie našich služieb online s vašim používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa od svojho používateľského účtu Facebook.

Zozbierané cookies súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Podľa „Zákona o ochrane osobných údajov“ máte právo:

 • na informovanie sa ohľadom účelu spracovania, o kategóriách spracovaných osobných údajoch, o trvaní uloženia, o právach, o pôvode osobných údajov

 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov

 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej  osoby.

 • požadovať od nás vymazanie Vašich osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, +421 /2/ 3231 3214, E-mail: ochrana@pdp.gov.sk.

Používanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame a používame výhradne na určené účely, a to:

 • Použitie kontaktného formulára:

  • Ak použijete kontaktný formulár pre účely zodpovedania vašej otázky, tak informácie, ktoré ste poskytli vo formulári, vrátane kontaktných údajov, budú použité na spracovanie dotazu a uložia sa na neskoršie použitie v prípade, že vzniknú následné otázky. Údaje budú zaslané konkrétnemu prevádzkovateľovi pobočky fitnescentra FitCurves podľa výberu lokality na https://fitcurvesbratislava.sk/pobocky/. Vaše osobné údaje budú uložené počas trvania spracovania dotazu. Maximálne obdobie je 1 rok po ukončení spracovania, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov.

 • Marketing:

  • Vaše osobné údaje sa budú používať iba na marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, analýzy údajov, identifikácia trendov používania, výpočty a štatistiky o modeloch prístupu používateľov, ak ste súhlasili s takýmito spôsobmi použitia. V takom prípade budú vaše údaje uložené po dobu 2 rokov od posledného kontaktu, pokiaľ nie je povolené dlhšie uskladnenie z iných dôvodov. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený.

Zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ vykonáva veľké množstvo opatrení na ochranu údajov, aby zabezpečil dôvernosť a integritu vašich osobných informácií. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v oblasti prenosu údajov cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr. Komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, kontaktujte:

Be Strong s.r.o., so sídlom Komárovská 9913/69, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 47 523 671, IČ DPH: SK2023933461  

Mailová adresa: info@kyragretka.sk

Nákupný košík
0
  0
  Košík
  Vás košík je prázdnyNávrat do obchodu
  Scroll to Top